✓Radieri societăți

Radierea unui SRL presupune 2 etape:

  1. Dizolvarea din vointa asociatilor unui SRL,fara lichidator numit
  2. Lichidarea
  3. Radierea
    Se predau la Registrul Comertului toate actele originale ale societatii.Nu mai sunt necesare raportari la administratia financiara si,nici plata impozitelor

Tarif=500 ron+taxe registru