✓Protecția muncii și PSI

1.Servicii privind instruirea introductiv generala si organizarea instruirii la locul de munca pentru ssm si su;

  • organizarea si desfasurarea instruirii periodice, pentru ssm si su;
    -asistenta in cazul unor controale de specialitate de la ITM;
  • reconsiderarea tuturor documentelor necesare in coordonarea activitatilor privind SSM si SU (organizarea si urmarirea mentenantei echipamentelor de munca si a echipamentelor individuale de protectie, instructiunile proprii, proceduri diverse, etc.) si completarea sau refacerea lor, acolo unde este cazul;
  • organizarea intrunirilor CSSM(constituit acolo unde este cazul) si intocmirea tuturor documentelor necesare functionarii acestuia;

PRETURI

  • costuri intre 300-400 ron+tva, documentatia initiala
  • periodic (lunar, trimestrial, semestrial in functie de gradul de pericole pe care le presupune activitatea) 15 lei+tva /persoana

2.in situatia in care beneficiarul se confrunta cu un eveniment care ar putea fi incadrat la categoria accidente de munca cercetarea poate fi facuta de consultant/prestator la solicitarea beneficiarului. Avand in vedere caracterul cu totul exceptional al aparitiei evenimentului cercetarea se va face in urma incheierii unui act aditional la contract

NOTA. Valorile lansate mai sus mai pot fi modelate, de la caz la caz, in urma unor discutii mai concrete privind specificul activitatii, structura de personal, numarul punctelor de lucru si aria lor de raspandire, etc.