✓Înscriere la masa credală

Pentru situatiile in care s-a dispus deschiderea procedurii insolventei impotriva unui debitor, conform Legii nr. 85/2006 privind procedura insolventei, publicata in MO nr. 359 din 21.04. 2006, si Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 86/2006 privind organizarea activitatii practicienilor in insolventa, publicata in Monitorul Oficial nr. 944 din 22.11.2007, creditorii se vor inscrie la masa credala prin depunerile declaratiilor de creanta in termenul stabilit de judecatorul-sindic.
Intocmirea declaratiei de creanta, reprezentarea in fara organelor judiciare pe timpul derularii procedurii, participarea la Adunarile Generale ale Creditorilor, redactarea altor contestatii sau cereri in aceasta materie, sunt servicii pe care le putem oferi prin avocatii afiliati, in conditii de celeritate si onorarii competitive.