✓Înființare firme & asociații

Infiintarea unei societati cu raspundere limitata (SRL) constituie operatiunea prin care una sau mai multe persoane,denumite asociati,pun in comun bani sau bunuri in natura pentru a obtine profit din activitatea societatii. Infiintarea unui firme SRL se efectueaza in baza actului constitutiv si are ca efect nasterea unei persoane juridice noi cu drepturi si obligatii proprii.Numarul asociatilor unui SRL nu poate fi mai mare de 50, iar o persoana fizica sau juridica nu poate fi asociat unic decat intr-o singura societate cu raspundere limitata. Asociatii intr-o societate cu raspundere limitata raspund in limita capitalului social subscris.

*SRL Tarif=300 ron+taxe registru

PFA ???

Intreprinderea individuala este o intreprindere economica, fara personalitate juridica, organizata de un intreprinzator persoana fizica.
La intreprinderea individuala, angajatorul persoana fizica poate angaja personal cu contract individual de munca.
Particularitatea intreprinderii individuale este aceea ca raspunderea nu se limiteaza la patrimoniul intreprinderii individuale ci se extinde si la patrimoniul personal al persoanei fizice.

Tarif=150 ron+taxe registru

Infiintarea de asociatii sau fundatii presupune redactarea actului constitutiv , depunerea acte la judecatorie, reprezentarea in fata organelor abilitate in vederea inregistrarii, obtinerea caziere fiscale, deschidere cont patrimoniu, redactare contract de închierere sau comodat pentru sediu, atestare acte de catre avocat.

Tarif=200 ron+taxe registru