✓Dizolvări societăți

Cauzele generale de dizolvare cu cea mai mare aplicabilitate în cazul societatilor comerciale, fara a fi limitate doar la acestea, sunt:

  • expirarea duratei pentru care a fost înfiintata societatea, în cazul în care o anumita durata a fost stabilita
  • imposibilitatea îndeplinirii obiectului de activitate
  • falimentul
  • reducerea capitalului social sub minimul legal
  • reducerea (pentru o perioada de cel putin 9 luni) numarului minim de actionari prevazut de legea aplicabila
  • dizolvarea prin hotarârea adunarii generale

Tarif=500 ron+taxe registru