✓Certificat de atestare fiscală

Instituție

Administrația fiscală

Denumire document

Certificat de atestare fiscală

Scop

Certificatul de atestare fiscală este un act oficial prin care se dovedește modul de îndeplinire a obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor, contribuțiilor, precum și a altor venituri datorate de către contribuabil (fie el persoană fizică sau persoană juridică).

Cum poate fi obținut certificatul de atestare fiscală?

Certificatul de atestare fiscală se eliberează la cerere, în aproximativ trei zile de la solicitarea formulată către Administrația Finanțelor Publice de sector sau de municipiu, în evidența căruia este înregistrat contribuabilul.

Actul se emite pe baza datelor din evidența creanțelor fiscale și arată care sunt obligațiile de plată rămase restante în ultima zi a lunii anterioare depunerii cererii de eliberare.

Certificatul de atestare fiscală este necesar în cazul în care doriți participarea la o licitație, prelungirea unei vize de ședere sau doriți să aveți situația corectă și în concordanță cu contabilitatea dvs.,a declarațiilor și plăților efectuate către stat.

Sunt vizate TVA-ul, impozitul pe profit sau venitul și impozitele salariale. 

Documente necesare

  • document 1
  • document 2
  • document 3
  • document 4

Termen realizare

48 de ore

Preț

Cost: 200 lei

Taxe Instituții

Cost: 200 lei

Cerere ofertă