✓Certificat constatator

Instituție

REGISTRU COMERTULUI

Denumire document

Certificat constatator

Scop

Certificatul Constatator Online pentru compania dvs. descrie in detaliu informatiile despre societatea dvs. la momentul solicitarii. 

Prezintă starea la zi a firmei şi cuprinde următoarele informaţii:

*denumirea (firma);

*emblema;

*numărul de înregistrare în registrul comerţului;

*codul unic de înregistrare;

*identificator unic la nivel european;

*starea firmei;

*forma juridică;

*sediul social/profesional;

*durata de funcţionare;obiectul de activitate – domeniul şi activitatea principală;capitalul social (subscris şi vărsat), numărul şi valoarea părţilor sociale;

*asociaţii, datele de identificare, numărul părţilor sociale atribuite fiecărui asociat pentru aportul său, participarea la capitalul social şi la profit şi pierdere;

*Administratorii;

*cenzorii/auditorii financiari;

*sediile secundare;

*activităţi şi sedii autorizate;

*indicatorii din situaţiile financiare anuale;

*alte menţiuni referitoare la măsuri asiguratorii şi condamnări penale.

Documente necesare

  • document 1
  • document 2
  • document 3
  • document 4

Termen realizare

48 de ore

Preț

Cost: 150 LEI lei

Taxe Instituții

Cost: lei

Cerere ofertă